Lucrari de licenta Drept Administrativ

Lucrari de licenta Drept Administrativ

Protectia Mediului in Contenciosul Administrativ

Transferul Ansamblului de Atributii si Competente Exercitate de Ministerul Sanatatii Catre Autoritatile Administatiei Publice Locale

Principiile de Organizare si Functionare a Administratiei Publice

Regimul Juridic a Activitatii Functionarului Public

Aspecte Teoretice si Practice Privind Regimul Juridic al Functionarului Public

Jurisdictiile Judiciare si Administrative in Cadrul Administratiei Publice

Conceptul de Stat de Drept si Reflectarea Acestuia in Administratia Publica

Stabilitatea in Functie si Mobilitatea Functionarilor Publici

Procedura Prealabila in Contenciosul Administrativ

Subiectele in Actiunea in Contencios Administrativ

Executarea Hotararilor Judecatoresti Pronuntate de Instantele de Contencios Administrativ

Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ

Contenciosul Admninistrativ in Materia Liberului Acces la Informatiile de Interes Public

Contenciosul Admninistrativ in Materia Achizitiilor Publice

Contenciosul Admninistrativ in Materia Evaluarii Profesionale

Contenciosul Admninistrativ in Materia Raspunderii Disciplinare

Raspunderea Penala a Functionarilor Publici

Raspunderea Contraventionala a Functionarilor Publici

Raspunderea Disciplinara a Functionarilor Publici

Legalitatea si Oportunitatea Actului Administrativ

Statutul Juridic al Presedintelui Consiliului Judetean

Statutul Membrilor Guvernului in Dreptul Romanesc

Aspecte Comparative Privind Structura Carierei Functionarului Public in Romania si i UE

Obligatiile Functionarilor Publici Privire Comparativa cu Alte State Membre UE

Drepturile Functionarilor Publici din Romania

Consiliul Local – Autoritate Deliberativa a Adminisratiei Publice Locale

Izvoarele Scrise ale Dreptului Administrativ

Metode de Reformare ale Administratiei Publice Resursele Administratiei Publice

Strategii de Promovare a Imaginii in Administratia Publica

Administratia Publica si Comunicarea Prin Mass – Media

Institutia Prefectului in Legislatia Administrativa Romaneasca

Legea Pentru Infiintarea Consiliilor Judetene

Aspecte Privind Controlul Constitutionalitatii Legilor

Actele Exceptate de La Controlul de Legalitate Exercitat de Instantele de Contencios Administrativ

Raspunderea Functionarilor Publici Elemente de Drept Romanesc si Comparat

Puterea Discretionara si Excesul de Putere al Autoritatilor Publice

Competente si Atributii ale Functionarului Public in Actiunea de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Instrumente Administrative in Exploatarea Resurselor Naturale

Reforme Administrative in Romania Secolului XXI

Aspecte legislative si constitutionale privind descentralizarea

Principii de Organizare si Functionare a Administratiei Localea

Modificarea si Incetarea Raportului de Serviciu al Functionarului Public

Drepturile si Indatoririle Functionarilor Publici

Comunicarea Publica in Regimurile Politice Democratice

Rolul Comunicarii in Raporturile Administratie Publica – Cetateni

Infracţiunea de Reproducere Neautorizata a Programelor de Calculator In Administratia Publica

Raspunderea Functionarilor din Sistemul Administratiei Penitenciare

Raspunderea Politica a Guvernului si Membrilor sai in Dreptul Romanesc si Comparat

Definirea Sistemului Carierei in Statele Europene

Admisibilitatea Contractului Administrativ in Romania

Raspunderea Administrativ – Disciplinara a Functionarului Public

Administratia Publica Centrale in Romania Post-Decembrista

Activitati On-Line ale Administratiei Publice

Administratia Public in Perioada Interbelica

Rolul si Locul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta

Efectele si Masurile de Combatere a Somajului in Romania

Structuri Organizatorice Specifice Administratiei Locale

Principii de organizare si funcjionare ale administratiei publice locale din Romania

Primarul-autoritate a administratiei publice locale

Autoritatile administratiei publice locale din Romania

Controlul jurisdictional al activitajii administratiei publice

Serviciile publice. Elemente de drept comparat

Punerea in valoare a domeniului public in Romania

Statutul juridic al institutiei prefectului

Actele administrative. Elemente teoretice si practica judiciara

Procedura de emitere a actelor administrative

Statutul functionarului public in Uniunea Europeana

Regimul juridic aplicabil functiei publice la nivelul Uniunii Europene

Procedura de judecata in contenciosul administrativ

Sanctiunile contraventionale. Elemente teoretice si de practica judiciara

Contractele FIDIC-specie a contractelor administrative

Contractul administrativ-contractul de achizitie publica. Aspecte teoretice si practice

Deontologia functionarilor din administratia publica

Atributiile administratorului judiciar in procedura insolventei